O nás

Společnost VAK SERVIS s.r.o. se od svého vzniku v r. 2004 úspěšně začlenila mezi stavební firmy, které realizují výstavbu vodohospodářské infrastruktury, především výstavbu vodovodů, kanalizací a všech souvisejících objektů.

Mezi další hlavní činnosti společnosti VAK SERVIS s.r.o. patří zajištění provozu veřejných vodovodů a kanalizací pro vlastníky této infrastruktury a provádění projektové a inženýrské činnosti v oblasti vodohospodářských staveb. Působnost společnosti je především v regionu Plzeňského kraje, projektová a inženýrská činnost je prováděna i v sousedních krajích. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, datum zápisu 28. července 2004

Mezi hlavní cíle společnosti patří především spokojenost našich zákazníků, ať už se jedná o stavební práce, či projekční činnost. Všechny naše zakázky provádíme dle požadavků našich klientů s dodržováním příslušných zákonů i norem. Samozřejmostí je zvyšování zkvalitňování péče o naše dodavatele i odběratele s využitím zkvalitňování systému řízení našich zaměstnanců. Veškerá činnost společnosti je směřována k minimalizaci dopadů na životní prostředí a současně k zabezpečování bezpečnosti práce našich zaměstnanců i našich zákazníků.
Společnost VAK SERVIS s.r.o. má zavedený systém řízení kvality - Politika kvality a environmentu.

Jsme držitelem certifikátu dle norem ISO 9001 a ISO 14001.

Aktuality

illustration picture

V přípravě

Nabídka zaměstnání

illustration picture

Momentálně pro vás nemáme žádnou volnou pracovní pozici.

Copyright © 2007, Design by: Sunlight webdesign

Edit by:Lukas Habarta

Valid XHTML 1.1